top of page

Regulamin warsztatowa5.pl

§1 Informacje o firmie

 1. Fundacja Zawsze Silni, ul. Huculska 13C, 30-413 Kraków. NIP: 6793191161, REGON: 384613386, e-mail: kontakt@warsztatowa5.pl, telefon: 730685606.

 2. Adres do korespondencji oraz miejsce składania reklamacji: Fundacja Zawsze Silni, ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków.
   

§2 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na usługi realizowane są elektronicznie poprzez stronę www.warsztatowa5.pl.

 2. Aby dokonać zamówienia, Klient musi dokonać rejestracji na stronie, podać wymagane dane oraz zaakceptować niniejszy regulamin.

 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie przez e-mail.
   

§3 Polityka zwrotów

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 2. Ze względu na charakter oferowanych usług, prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, jeżeli wykonanie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia.
   

§4 Polityka reklamacji

 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące niewłaściwej realizacji usług.

 2. Reklamacje należy kierować na adres: Fundacja Zawsze Silni, ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków lub e-mail: kontakt@warsztatowa5.pl.

 3. warsztatowa5.pl zobowiązuje się rozpatrzeć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
   

§5 Polityka ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest warsztatowa5.pl

 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy i mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji zamówienia.

 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Szczegółowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie.
   

§6 Ograniczenia realizacji zamówienia

 1. warsztatowa5.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku np. braku dostępności usług.
   

§7 Formy płatności

 1. Dostępne formy płatności to: karta kredytowa, przelew bankowy, blik i inne.

 2. Szczegóły dotyczące form płatności dostępne są na stronie w zakładce „Formy płatności”.
   

§8 Gwarancje i usługi posprzedażowe

 1. Wszystkie usługi oferowane przez warsztatowa5.pl są objęte gwarancją jakości.

 2. Wszelkie reklamacje wynikające z niewłaściwej jakości usług będą rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w §4.
   

§9 Kodeks dobrych praktyk

 1. warsztatowa5.pl jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk.

bottom of page