top of page

Kodeks Dobrych Praktyk

§1 Cel Kodeksu

Celem Kodeksu Dobrych Praktyk jest określenie standardów oraz wartości, które przyświecają działalności [TwojaNazwaStrony.pl], oraz zasadami, które kierują nas w kontaktach z Klientami i Partnerami.
 

§2 Szacunek i profesjonalizm

 1. Zobowiązujemy się do traktowania każdego Klienta i Partnera z szacunkiem i profesjonalizmem.

 2. Nasze działania opierają się na przejrzystości, uczciwości i integralności.
   

§3 Wysoka jakość usług

 1. Gwarantujemy, że oferowane przez nas usługi będą realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi standardami.

 2. Stale monitorujemy i doskonalimy nasze usługi, aby sprostać oczekiwaniom Klientów.
   

§4 Komunikacja

 1. Wszelka komunikacja z Klientami i Partnerami będzie przebiegać w sposób jasny, zrozumiały i uczciwy.

 2. Zobowiązujemy się do świadczenia pomocy oraz udzielania informacji w sposób klarowny i precyzyjny.
   

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i Partnerów.

 2. Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polityką Prywatności.
   

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każda reklamacja będzie rozpatrywana rzetelnie i sprawnie.

 2. Dążymy do rozwiązania wszelkich sporów w sposób przyjazny i korzystny dla obu stron.
   

§7 Odpowiedzialność społeczna

 1. Działamy w sposób świadomy i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu naszej działalności na społeczność i środowisko.

 2. Wspieramy lokalną społeczność oraz inicjatywy prospołeczne.
   

§8 Przestrzeganie prawa

 1. Wszystkie nasze działania i usługi są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W przypadku zmian w przepisach, niezwłocznie dostosowujemy nasze działania do nowych wymagań.
   

§9 Ciągły rozwój

 1. Inwestujemy w rozwój naszego zespołu i kompetencje naszych pracowników.

 2. Systematycznie analizujemy potrzeby rynku i dostosowujemy naszą ofertę, aby jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom Klientów.

 1. Fundacja Zawsze Silni, ul. Huculska 13C, 30-413 Kraków. NIP: 6793191161, REGON: 384613386, e-mail: kontakt@warsztatowa5.pl, telefon: 730685606.

 2. Adres do korespondencji oraz miejsce składania reklamacji: Fundacja Zawsze Silni, ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków.

bottom of page