top of page

Warsztaty: JĘZYK (Z) CIAŁA

Ta usługa jest niedostępna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
  • Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków

Podczas warsztatów przeprowadzimy choreograficzny proces skupiony na poszukiwaniu języka ciała wynikającego z gestów PJM (polskiego języka migowego). Ten język jest językiem wizualno-przestrzennym i ekspresyjnym, dlatego podczas procesu będziemy go badać i szukać możliwości, jakie daje do wypracowania nowych kierunków ruchu ciała. Bazą do działań choreograficznych będą poszczególne znaki i frazy z PJM. Efektem końcowym warsztatów będzie pokaz powarsztatowy, który zaprezentujemy publiczności w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. —— Warsztaty są skierowane dla osób g/Głuchych oraz słyszących. Wymagane jest doświadczenie taneczne. Całe warsztaty i pokaz będą tłumaczone na PJM/foniczny.


Jeśli zdecydujesz się na udział w jednorazowych zajęciach, pamiętaj, że masz możliwość anulowania swojej rezerwacji na 24 godziny przed planowanym terminem. W przypadku późniejszej rezygnacji, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. Aby anulować rezerwację, wystarczy skontaktować się z nami drogą mailową lub telefoniczną, podając swoje dane oraz termin zajęć, które chciałbyś odwołać. Jeśli zrobisz to w wyznaczonym czasie, otrzymasz pełen zwrot opłaty.


bottom of page